ประกาศจัดชื้อ-จัดจ้าง

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

ลำดับ รายการ รายละเอียด เลขที่เอกสาร แผนก/ฝ่าย status วันที่
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-04-14_Combizym-220-mg.pdf เภสัชกรรม 1 14/4/2020
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-04-14_Empagliflozin-10-mg.pdf เภสัชกรรม 1 14/4/2020
3 ประกาศผู่ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-04-13_เวชภัณฑ์-1-รายการ.pdf เภสัชกรรม 1 10/4/2020
4 ประกาศผู่ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำยาตรวจพยาฺธิวิทยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-04-13_เวชภัณฑ์-3-รายการ.pdf เภสัชกรรม 1 10/4/2020
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-04-13_พยาธิ-3-รายการ.pdf เภสัชกรรม 1 10/4/2020
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-04-13_พยาธิ-10-รายการ2.pdf เภสัชกรรม 1 10/4/2020
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-04-13_พยาธิ-10-รายการ.pdf เภสัชกรรม 1 10/4/2020
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-04-13_กิรชา.pdf เภสัชกรรม 1 10/4/2020
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-04-13_กิรชา2.pdf เภสัชกรรม 1 10/4/2020
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-04-13_กิรชา1.pdf เภสัชกรรม 1 10/4/2020
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-04-13_Twynsta-405-mg.pdf เภสัชกรรม 1 10/4/2020
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-04-13_Vislube-0.3-ml.pdf เภสัชกรรม 1 10/4/2020
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-04-13_Sybicort-120-dose (1).pdf เภสัชกรรม 1 10/4/2020
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-04-13_Sybicort-120-dose.pdf เภสัชกรรม 1 10/4/2020
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-04-13_Tazocin-4.5-g.pdf เภสัชกรรม 1 10/4/2020
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-04-13_Spiriva-18-mcg.pdf เภสัชกรรม 1 10/4/2020
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-04-13_Sucralfate-1-g.pdf เภสัชกรรม 1 10/4/2020
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-04-13_Solifenacin-5-mg.pdf เภสัชกรรม 1 10/4/2020
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-04-13_Spiolto-2.5-mcg.pdf เภสัชกรรม 1 10/4/2020
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-04-13_Silodosin-4-mg.pdf เภสัชกรรม 1 10/4/2020

Total 897 Record « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 45 Next »