ประกาศจัดชื้อ-จัดจ้าง

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

ลำดับ รายการ รายละเอียด เลขที่เอกสาร แผนก/ฝ่าย status วันที่
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-04-13_Simeticone-80-mg.pdf เภสัชกรรม 1 10/4/2020
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-04-13_Ritonavir-100-mg.pdf เภสัชกรรม 1 10/4/2020
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-04-13_Seretide-50250.pdf เภสัชกรรม 1 10/4/2020
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-04-13_Piracetam-800-mg.pdf เภสัชกรรม 1 10/4/2020
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-04-13_Pragabalin-75-mg.pdf เภสัชกรรม 1 10/4/2020
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-04-13_Perindopril-5-mg.pdf เภสัชกรรม 1 10/4/2020
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-04-13_Omeprazole-20-mg.pdf เภสัชกรรม 1 10/4/2020
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-04-13_Oseni-2515-mg (2).pdf เภสัชกรรม 1 10/4/2020
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-04-13_Norgesic-35450-mg.pdf เภสัชกรรม 1 10/4/2020
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-04-13_MR-balm-100-g.pdf เภสัชกรรม 1 10/4/2020
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-04-13_Normetec-540-mg.pdf เภสัชกรรม 1 10/4/2020
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-04-13_Novorapid-100-iu.pdf เภสัชกรรม 1 10/4/2020
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-04-13_Medline-2-รายการ.pdf เภสัชกรรม 1 10/4/2020
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-04-13_Metadixine-500-mg.pdf เภสัชกรรม 1 10/4/2020
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-04-13_Losartan-50-mg.pdf เภสัชกรรม 1 10/4/2020
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-04-13_Montelukast-10-mg.pdf เภสัชกรรม 1 10/4/2020
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-04-13_GPO-3-รายการ.pdf เภสัชกรรม 1 10/4/2020
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายาLercadip จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-04-10_Lercanidipine-20-mg.pdf เภสัชกรรม 1 10/4/2020
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Victoza จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-04-10_Liraglutide-18-mg.pdf เภสัชกรรม 1 10/4/2020
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Hyp∝ htoHte จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-04-10_Hypochlorite-4-L.pdf เภสัชกรรม 1 10/4/2020

Total 897 Record « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 45 Next »