ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

ลำดับ รายการ แผนก/ฝ่าย วันที่
1 รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ ปีงบประมาณ (19/03/2567) ธุรการ 2024-03-19 10:40:20
2 ประกาศผลการสอบคัดเลือก ทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2567 (25/01/2024) หัวหน้าธุรการและกำลังพล 2024-01-25 08:48:06
3 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 2567 (02/01/2567) ธุรการและกำลังพล 2023-12-28 15:59:06
4 การตรวจโรคก่อนการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2567 ธุรการ 2023-11-03 09:14:00
5 รายงานงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2566 รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช การเงิน 2023-10-24 13:56:50
6 ประกาศผลการสอบคัดเลือก ทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2566 (26/09/2566) หัวหน้าธุรการและกำลังพล 2023-09-26 08:39:35
7 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พลาฯ 2023-09-06 16:05:36
8 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เป็นลูกจ้างชั่วคราว 01/09/2566 ธุรการและกำลังพล 2023-08-29 22:58:42
9 ประกาศผลการสอบคัดเลือก ทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เป็นลูกจ้างชั่วคราว 28/06/2566 ธุรการและกำลังพล
10 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เป็นลูกจ้างชั่วคราว 07/06/2566 ธุรการและกำลังพล 2023-06-07 09:58:47
11 รับสมัครกำลังพลสำรองเข้ารับราชการทหาร เพื่อปฏิบัติราชการ ตามเเผนการเรียกกำลังพลสำรองปี 2566- กองทัพบก ธุรการและกำลังพล 2023-05-19 09:58:47
12 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 สารสนเทศ 2023-01-20 09:58:47
13 ประกาศผลการสอบคัดเลือก ทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 สารสนเทศ 2022-11-04 09:58:47
14 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 สารสนเทศ 2022-11-04 09:58:47

Total Record