ประกาศจัดชื้อ-จัดจ้าง

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

ลำดับ รายการ แผนก/ฝ่าย วันที่
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดหาเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้วงเดือน มี.ค. 2567 (3 ไฟล์) 02/04/2567 เภสัช 2024-04-02 10:52:08
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้วงเดือน มี.ค. 2567 (20 ไฟล์) 02/04/2567 เภสัช 2024-04-02 10:50:14
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Zemiglo 50 mg 01/02/2567 เภสัช 2024-02-01 15:04:47
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Xarator 40 mg 01/02/2567 เภสัช 2024-02-01 15:04:21
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Valdoxan 25 mg+Diamicron mr 60 mg 01/02/2567 เภสัช 2024-02-01 15:04:01
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Trilipix 35 mg 01/02/2567 เภสัช 2024-02-01 15:03:42
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Trajenta 5 mg 01/02/2567 เภสัช 2024-02-01 15:03:17
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Recormom 5000 iu 01/02/2567 เภสัช 2024-02-01 15:02:53
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Oseni 25+15 mg 01/02/2567 เภสัช 2024-02-01 15:02:22
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Novomix 30 Flexpen 100 iu 01/02/2567 เภสัช 2024-02-01 15:02:01
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา NIKP - Pitavastatin 2 mg 01/02/2567 เภสัช 2024-02-01 15:01:37
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Madiplot 20 mg 01/02/2567 เภสัช 2024-02-01 15:01:10
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Ketosteril 600 mg 01/02/2567 เภสัช 2024-02-01 15:00:28
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Jardiance Duo 12.5 mg+1000 mg 01/02/2567 เภสัช 2024-02-01 15:00:06
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Jardiance 10 mg 01/02/2567 เภสัช 2024-02-01 14:59:35
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Glyxambi 10+5 mg 01/02/2567 เภสัช 2024-02-01 14:59:14
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Fluimucil A 600 mg 01/02/2567 เภสัช 2024-02-01 14:58:52
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Feburic 80 mg 01/02/2567 เภสัช 2024-02-01 14:58:27
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Ezetrol 10 mg 01/02/2567 เภสัช 2024-02-01 14:57:59
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Edarbi 40 mg 01/02/2567 เภสัช 2024-02-01 14:57:39
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Dexilant 30 mg 01/02/2567 เภสัช 2024-02-01 14:57:20
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Daflon 1000 mg+Covarsyl Arginine 5 mg 01/02/2567 เภสัช 2024-02-01 14:56:33
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Avodart 0.5 mg 01/02/2567 เภสัช 2024-02-01 14:56:08
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ 20 รายการ 08/01/2567 เภสัช 2024-01-08 10:06:16
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจพยาธิวิทยาจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 08/01/2567 เภสัช 2024-01-08 10:05:42
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจพยาธิวิทยาจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 08/01/2567 เภสัช 2024-01-08 10:04:57
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจพยาธิวิทยาจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 08/01/2567 เภสัช 2024-01-08 10:04:41
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจพยาธิวิทยาจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 08/01/2567 เภสัช 2024-01-08 10:04:26
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Xigduo XR 10+1000 mg 08/01/2567 เภสัช 2024-01-08 10:03:37
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Xarator 40 mg 08/01/2567 เภสัช 2024-01-08 10:03:18
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Vivacor 10 mg 08/01/2567 เภสัช 2024-01-08 10:02:58
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Twynsta 40+5 mg 08/01/2567 เภสัช 2024-01-08 10:02:03
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Tareg 160 mg 08/01/2567 เภสัช 2024-01-08 10:01:30
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Spiriva+Spiolto 08/01/2567 เภสัช 2024-01-08 10:00:44
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Ryzodeg FlexTouch 3 ml 08/01/2567 เภสัช 2024-01-08 09:59:58
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Rybelsus 7 mg 08/01/2567 เภสัช 2024-01-08 09:59:28
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Rosuvastatin sandoz 20 mgg 08/01/2567 เภสัช 2024-01-08 09:58:38
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาRenvela 800 mg 08/01/2567 เภสัช 2024-01-08 09:57:50
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Normetec 5+40 mg+Eliquis 5 mg 08/01/2567 เภสัช 2024-01-08 09:57:13
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Nebilet 5 mg 08/01/2567 เภสัช 2024-01-08 09:56:09
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Micardis 40 mg 08/01/2567 เภสัช 2024-01-08 09:54:10
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Glyxambi 10+5 mg 08/01/2567 เภสัช 2024-01-08 09:53:41
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Forxiga 10 mg 08/01/2567 เภสัช 2024-01-08 09:52:56
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา ezetrol 10 mg 08/01/2567 เภสัช 2024-01-08 09:49:03
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Espogen 4000 iu 08/01/2567 เภสัช 2024-01-08 09:48:33
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Cardura XL 4 mg 08/01/2567 2024-01-08 09:47:38
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Arcoxia 90 mg 08/01/2567 เภสัช 2024-01-08 09:46:46
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Acriptiga +Teevir 08/01/2567 เภสัช 2024-01-08 09:46:16
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Atorvastatin sandoz 20 mg 08/01/2567 เภสัช 2024-01-08 09:45:40
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดหายาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2-67 (06/12/2566) เภสัช 2023-12-06 13:46:19
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดหายาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1-67-2 (06/12/2566) เภสัช 2023-12-06 13:46:03
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดหายาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1-67-1 (06/12/2566) เภสัช 2023-12-06 13:45:46
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ 18 รายการ 06/12/2566 เภสัช 2023-12-06 13:44:24
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Zemimet SR 50+1000 mg 06/12/2566 เภสัช 2023-12-06 13:43:20
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Zemiglo 50 mg 06/12/2566 เภสัช 2023-12-06 13:43:02
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Xarator 40 mg 06/12/2566 เภสัช 2023-12-06 13:42:43
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Sulfin 100 mg 06/12/2566 เภสัช 2023-12-06 13:42:24
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Rosuvastatin sandoz 20 mg 06/12/2566 เภสัช 2023-12-06 13:41:51
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Recormon 5000 iu 06/12/2566 เภสัช 2023-12-06 13:41:25
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Oseni 25+15 mg 06/12/2566 เภสัช 2023-12-06 13:40:23
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา One gerd 10 ml+AMK 1000 mg 06/12/2566 เภสัช 2023-12-06 13:40:02
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา NIPK-Pitavastatin 2 mg 06/12/2566 เภสัช 2023-12-06 11:58:17
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Fluimucil - A 600 mg 06/12/2566 เภสัช 2023-12-06 11:57:51
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาEspogen 4000 iu 06/12/2566 เภสัช 2023-12-06 11:57:19
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Edarbi 40 mg 06/12/2566 เภสัช 2023-12-06 11:56:57
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Dexilant 30 mg 06/12/2566 เภสัช 2023-12-06 11:56:08
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Atozet 10+40 mg 06/12/2566 เภสัช 2023-12-06 11:55:49
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจพยาธิวิทยาจำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7) 03/11/2566 เภสัช 2023-11-03 14:32:18
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจพยาธิวิทยาจำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6) 03/11/2566 เภสัช 2023-11-03 14:31:16
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจพยาธิวิทยาจำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5) 03/11/2566 เภสัช 2023-11-03 14:27:52
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจพยาธิวิทยาจำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4) 03/11/2566 เภสัช 2023-11-03 14:27:29
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจพยาธิวิทยาจำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3) 03/11/2566 เภสัช 2023-11-03 14:27:03
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจพยาธิวิทยาจำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2) 03/11/2566 เภสัช 2023-11-03 14:26:42
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจพยาธิวิทยาจำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1) 03/11/2566 เภสัช 2023-11-03 14:26:16
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Zemiglo 50 mg1000 mg 03/11/2566 เภสัช 2023-11-03 14:23:37
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Xigduo XR 10+1000 mg 03/11/2566 เภสัช 2023-11-03 14:23:14
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Xarator 40 mg 03/11/2566 เภสัช 2023-11-03 14:22:56
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Vivacor 10 mg 03/11/2566 เภสัช 2023-11-03 14:22:30
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Valdoxan 25 mcg+Daflon 1000 mg 03/11/2566 เภสัช 2023-11-03 14:21:54
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Twynstat 40+5 mg+Micardis 40 mg 03/11/2566 เภสัช 2023-11-03 14:21:24
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Trajenta 5 mg 03/11/2566 เภสัช 2023-11-03 14:21:04
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Toujeo 300 iu 03/11/2566 เภสัช 2023-11-03 14:20:36
83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Ryzodeg 3 ml+Novomix 30 Flexplen 100 iu 03/11/2566 เภสัช 2023-11-03 14:19:42
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Rybelsus 7 mg 03/11/2566 เภสัช 2023-11-03 14:19:23
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Rosuvastatin sandoz 20 mg 03/11/2566 เภสัช 2023-11-03 14:19:02
86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Renvela 800 mg+Xatral XL 10 mg 03/11/2566 เภสัช 2023-11-03 14:18:37
87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Pradaxa 110 mg+Spiolto Respimat 2.5 mcg 03/11/2566 เภสัช 2023-11-03 14:17:46
88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Oseni 25+15 mg 03/11/2566 เภสัช 2023-11-03 14:15:35
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา One Gerd 10 ml+AMK 1000 mg 03/11/2566 เภสัช 2023-11-03 14:15:05
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Normetec 5+40 mg+Dynastat 40 mg 03/11/2566 เภสัช 2023-11-03 14:14:10
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Neupro 4 mg+Trilipix 135 mg 03/11/2566 เภสัช 2023-11-03 14:12:08
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Natrilix 1.5 mg+Vastarel OD 80 mg 03/11/2566 เภสัช 2023-11-03 14:11:45
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Madiplot 20 mg 03/11/2566 เภสัช 2023-11-03 14:11:08
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Jardiance duo 12.5+1000 mg 03/11/2566 เภสัช 2023-11-03 14:10:37
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Jardiance 10 mg 03/11/2566 เภสัช 2023-11-03 14:10:07
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Glyxambi 10+5 mg 03/11/2566 เภสัช 2023-11-03 14:09:22
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Forxiga 10 mg 03/11/2566 เภสัช 2023-11-03 14:09:02
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Feburic 80 mg 03/11/2566 เภสัช 2023-11-03 14:07:02
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Ezetrol 10 mg 03/11/2566 เภสัช 2023-11-03 14:06:39
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Edarbi 40 mg 03/11/2566 เภสัช 2023-11-03 14:05:55

Total Record